Skip to main content

Virallislähteet: Virallislähteet

Virallislähteet

1. Lait ja muut kirjoitetut säädökset ovat ensisijaisia virallisia lähteitä

Suomen säädöskokoelma on Suomalaisen säädöstiedon alkuperäinen ja virallinen lähde. Säädöskokoelmassa jokainen säädöksiin tehtävä muutos julkaistaan erikseen. Lakikirjaan säädös painetaan noin joka toinen vuosi siten, että kaikki osittaisuudistukset on otettu huomioon. Siksi onkin parempi käyttää sähköisiä versioita säädöksistä, joita on mm. Finlex- ja Edilex-palveluissa. Säädöksistä toimitetaan myös muita kokoelmia, jotka pyrkivät esimerkiksi oikeudenalan sääntöjen kokoamiseen.

EU:n antamien säädösten alkuperäinen ja virallinen lähde on Euroopan Yhteisöjen virallinen lehti, jonka sähköinen versio on ollut 1.7.2013 alkaen todistusvoimainen ja sillä on oikeusvaikutuksia

2. Lain esityöt ovat tulkinnallisesti merkittävä oikeuslähde, koska niiden katsotaan ilmaisevan lainsäätäjän tahtoa. Lakien valmisteluaineistoa julkaistaan virallisissa julkaisusarjoissa. Ennen eduskuntakäsittelyä syntynyttä materiaalia julkaistaan komiteamietintöjen sarjassa sekä ministeriöiden omissa julkaisusarjoissa. Asetusten osalta valmisteluaineistoa ei julkaista, mutta ne ovat julkisia ja saatavissa ministeriöistä pyydettäessä. Lain esitöitä ovat:

 • komiteanmietinnöt, lainvalmistelukunnan julkaisut sekä toimikuntien ja työryhmien mietinnöt,
 • hallituksen esitykset
 • valiokuntamietinnöt ja muut valtiopäiväasiakirjat

Lainvalmistelun vaiheet Finlexissä. Kaaviot asiakirjoineen: lainvalmistelu ministeriössä ja lakiehdotuksen käsittelyjärjestys.

3. Oikeuskäytäntö
Ylimpien tuomioistuimien ratkaisuista ilmenee, miten ja millä perusteilla oikeudellisia ongelmia on ratkaistu. Tuomioistuinratkaisujen ensisijainen lähde on tuomioistuimen antama päätös. Oikeuslähdeaseman vuoksi ratkaisuja julkaistaan painetuissa ja sähköisissä oikeustapauskokoelmissa.

 • Oikeuslähteet koskevat erityisesti ratkaisutoimintaa, lain soveltamista
 • Voidaan jaotella vahvasti ja heikosti velvoittaviin sekä sallittuihin
 • Kullakin oikeudenalalla on oma oikeuslähteensä
 • Oikeustieteessä puhutaan myös ns. oikeuslähdeopeista

Etäkäyttö

  Avainmerkillä merkittyihin aineistoihin kirjaudutaan yliopiston ulkopuolelta henkilökohtaisilla ulapland-tunnuksilla.   
Aineistojen käyttöoikeudet

OTK - Oikeudellisten lähteiden siirto ja muokkaus: lainsäädäntö, lain esityöt, oikeuskäytäntö

Sirrä oikeudelliset lähteet RefWorksiin Save to RefWorks apuohjelmalla. Save to RefWorks lisätään selaimen suosikkipalkkiin RefWorksin Tools-valikosta.

Save to RefWorks toimii Finlexissä ja eduskunnan sivuilla, mutta ei välttämättä Edilexissä. Kun olet sinua kiinnostavalla sivulla, napauta Save to RefWorks -kirjanmerkkiä. Sinulle avautuu RefWorksin lomake, jolla on tietoa sivun sisällöstä. Täydennä lomakkeeseen tarvittavat tiedot ja tallenna RefWorksiin. (Voit lisätä viitteet myös itse kirjoittamalla tai kopiomalla, kun valitset RefWorksin ylävalikosta: + > Create New Reference)

OTK - LaY (Harvard)

Tallenna viitteistä ainakin seuraavat tiedot:

 • Oikeuskäytäntö
  • valitse Type of reference > Court Case
  • siirrä tunnistetiedot (esim. KKO 2014:81) Jurisdiction -kenttään.
  • kopio ulkomaisista tuomioistuimista Title-kenttään nimi, kotimaisissa jätä Title-kenttä tyhjäksi 
  • tyhjennä Publisher-kenttä (muuten julkaisija tulee näkyviin läheluetteloon)
  • Abstract-kenttään voi kopioida tiivistelmän tai nimen itselle muistiin, Voit myös tallentaa antopäivän. Tämä ei näy lähdeluettelossa.
 • Virallislähteet
  • valitse Type of reference > Bill/Resolution
  • siirrä tunnistetiedot (esim. HE 215/2014) Bill Number -kenttään.
  • kopio nimi Title-kenttään.
 • Säädökset ja lyhenteet
  • valitse Type of reference > Law/Statue
  • lisää lyhenne Code-kenttään
  • kopio nimi Title-kenttään
  • kopioi lain tunnistetiedot (esim. 16.5.2003/359) Statute Number -kenttään.