Skip to main content

Tiedonhankinnan perusteet

Miksi?


Tiedonhankinnan perusteet -kurssi on osa Akateemiset opiskelutaidot -verkkokurssia. Voit suorittaa tämän kurssin myös erillisenä verkkokurssina, ilmoittautuminen Weboodissa, YMEN1807.

Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankinnan taitoja tarvitaan koko elämän ajan opiskelussa, työelämässä ja yksityiselämässä. Ne ovat yksi keskeisistä yliopisto-opiskelijan perustaidoista. Yliopistoissa on liitetty informaatiotaitojen opetus osaksi opintosuunnitelmaa. Myös verkko-opiskelu edellyttää monipuolisia taitoja hakea tietoa sekä käyttää ja arvioida eri tietolähteitä. 

Tiedonhankinnan käyttötaidon sisäistäminen tärkeäksi osaksi opiskelua auttaa opiskelijaa koko hänen oppimisprosessissaan. Opiskelijalta vaaditaan itseohjautuvuutta ja tottumista elinikäiseen opiskeluun. Opiskelijan on opittava vastaamaan omasta työskentelystään, perehtymään omaan alaansa sekä kyettävä itsenäiseen ja kriittiseen ongelmanratkaisuun. Tiedonhankintataidot auttavat:

  • tiedon etsimisessä ja löytämisessä
  • tiedon arvioinnissa
  • kaikenmuotoisen tiedon käyttämisessä
  • yksittäistä opiskelijaa muotoilemaan ja suunnittelemaan projektejaan

Informaation kriittinen käyttötaito on tärkeä osa akateemisia perustaitoja.