Skip to main content

Tiedonhakijalle

Uudet opiskelijat

Kirjastoinfo
Uusille opiskelijoille järjestetään syyslukukauden alussa perehdytys kirjaston käyttöön. Kirjastoinfo sisältyy tiedekuntien ensimmäisen viikon orientaatio-ohjelmiin. Kirjastoinfo on myös uusien ulkomaisten opiskelijoiden orientaatio-ohjelmassa.

YMEN1807 Tiedonhankinnan perusteet (0,5 op)
Verkkokurssilla opiskellaan Lapin korkeakoulukirjaston LUC-Finnan monipuolista käyttöä sekä kotimaisten artikkelien hakuja (Arto). Ilmoittautuminen WebOodissa. Kurssimateriaali: Tiedonhankinnan perusteet
Tiedonhankinnan perusteet on myös osa Akateemiset opiskelutaidot -kurssia, ilmoittautuminen WebOodissa (KAKA0003).

Kandin ja gradun tekijät

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta (2 op) 
Kurssi toteutetaan viisi kertaa vuodessa verkkokurssina, mutta myös lähiopetusta on tarjolla. Ilmoittautuminen WebOodissa.
Kurssin  tavoitteena on oppia tuntemaan oman tieteenalan keskeiset tietokannat ja oppia tehokkaita tiedon hankinta- ja arviointitaitoja. Kurssilla toteutetaan laaja tiedonhaku omaan tutkimusaiheeseen liittyen ja otetaan käyttöön RefWorks-viitteidenhallintaohjelma, siksi kurssi suositellaan suoritettavaksi kandin tutkielman yhteydessä.
Kurssimateriaali: Tieteellinen tiedonhankinta

Gradun tiedonhaku
Graduntekijät voivat varata ajan henkilökohtaiseen tiedonhaun ohjaukseen tai tulla ilman ajanvarausta KysyPois-palveluun ma-pe 12-16.

Tutkijakoulu

TUKO1235 Tutkijan tiedonhaku ja viitteidenhallinta  (2 op)
Kurssi on tarjolla tutkijakoulun opetustarjonnanssa kaksi kertaa vuodessa. Kurssi sisältää myös RefWorks-viitteidenhallintaohjelman käytön. Ilmoittautuminen WebOodissa.

TUKO1236 Tutkimuksen suunnittelusta vaikuttavuuteen (1 op)
Kurssi on tarjolla tutkijakoulun opetustarjonnassa kerran vuodessa. Kurssi sisältää tärkeimmät keinot lisätä tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta liittyen avoimeen tieteeseen. lmoittautuminen WebOodissa.

Tilaa koulutus / esittely

Kirjasto järjestää pyynnöstä maksuttomia tutustumis- ja esittelykäyntejä (0,5 h) yliopistoyhteisön ulkopuolisillekäyttäjille.

Tutkijoille, henkilökunnalle ja myös yliopiston ulkopuolisille ryhmille järjestetään pyynnöstä räätälöityä tiedonhankinnan koulutusta. Yliopiston ulkopuolisille koulutus on maksullista.

Yhteyshenkilö:
Paula Kangasniemi, puh. 040 591 6819
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda