Skip to main content

Kirjoittajalle

Yleistä väitöskirjan julkaisemisesta

Väitöskirjan julkaiseminen tarkoittaa sen tuomista julki suurelle yleisölle. Tällä hetkellä Lapin yliopistoon tehtävät väitöskirjat on julkaistava ainakin painettuna kirjana. Sen lisäksi on suositeltavaa julkaista työstä sähköinen versio (pdf) Open access -julkaisuna. Tätä varten Lapin yliopistolla on käytössään Lauda-julkaisuarkisto.

Artikkeliväitöskirjan tekijän tulee hankkia artikkeleiden ensimmäisiltä julkaisijoilta/kustantajilta lupa niiden uudelleenjulkaisuun sekä painettuna kirjana että verkkojulkaisuna. Jos verkkojulkaisulupaa ei saada, väitöskirja julkaistaan vain painettuna teoksena.

Lapin yliopistossa tehtävät väitökset julkaistaan yleensä Acta Universitatis Lapponiensis -sarjassa. Kunkin tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää väitöstyön ottamisesta sarjaan. Väitös voidaan julkaista myös yksittäisenä teoksena (sarjan ulkopuolella) tai muussa tieteellisessä sarjassa.

Väitöskirja tulee julkistaa 10 päivää ennen väitöstilaisuutta. Väitöskirjan voi julkaista joko omakustanteena tai kustantajan kautta. Lapin yliopistossa väittelevien on mahdollista tuoda työnsä Lapin yliopiston julkaistavaksi. Julkaisemista ohjaa Lapland University Press (LUP). Tästä vaihtoehdosta voi lukea tarkemmin LUPin väittelijäohjeesta.

Väitöskirjan julkaiseminen kustantajan kautta

Kustantajan tehtävänä on yleensä kantaa taloudellinen vastuu kirjan toteutuksesta sekä vastata sen jakelusta ja markkinoinnista. Tekijän tuoma rahoitus voi edesauttaa myönteisen kustannuspäätöksen saamista väitöskirjatyöstä. Kustantajien käytännöt vaihtelevat myös sen osalta, miten kirjaa markkinoidaan ja jaetaan.

Kustantaja vastaa kirjan

  • tunnistetiedoista (ISBN, tarvittaessa ISSN, sarjanumero)
  • ulkoasusta: taiton ja kannen toteutuksesta ja kirjan materiaalivalinnoista
  • painattamisesta

Kustantajan valinta

Kustantaja kannattaa valita sen kohderyhmän ja aikaisemman julkaisutoiminnan perusteella: Mikä kustantaja sopii kirjan tieteenalaan ja aihepiiriin? Minkä kustantajan kautta teos saavuttaa parhaiten siitä kiinnostuneet ihmiset?

Kustantajan valinnassa voi käyttää hyödykseen julkaisufoorumiluokitusta, jossa tieteelliset kustantajat on luokiteltu tasoille 1–3. Luokittelussa 1 on perustaso, 2 johtava taso ja 3 korkein taso.

Valinnassa kannattaa välttää kustantajia, joita kuvataan termillä predatory publisher. Ilmaisulle ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, mutta voitaneen puhua esimerkiksi saalistajakustantajista

Tiedekustantajia

Suomalaisia tiede- tai taidekirjakustantajia ovat muun muassa

Muulla kuin suomen kielellä kirjoitettua väitöstyötä voi tarjota kansainväliselle kustantajalle.

Aikataulu

Mahdollista kustantajaa kannattaa lähestyä ajoissa. Käsikirjoituksen viimeistely, sisäsivujen taitto ja kannen suunnittelu sekä kirjan painatus vievät oman aikansa. Eri kustantajilla on omat aikataulunsa, esimerkiksi Lakimiesyhdistys ohjeistaa kirjoittajia toimittamaan käsikirjoituksensa heille 2,5 kuukautta ennen väitöspäivää (pdf).

Kustannussopimus

Työn kustantamisesta sovitaan sopimuksella, johon kirjataan kustantajan ja tekijän oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksessa tekijä vakuuttaa, että hänellä on julkaistavaksi luovuttamaansa aineistoon (mukaan lukien kuviin) tarvittavat tekijänoikeudet.

Lapin yliopisto väitöskirjan julkaisijana

Lapin yliopistossa väittelevien on mahdollista tuoda työnsä Lapin yliopiston julkaistavaksi. Julkaisemista ohjaa Lapland University Press (LUP). Tästä vaihtoehdosta voi lukea tarkemmin LUPin väittelijäohjeesta.

Väitöskirjan julkaiseminen omakustanteena

Omakustanteella tarkoitetaan tekijän itsensä kustantamaa työtä: hän vastaa itse kirjan teknisestä toteutuksesta, painattamisesta ja jakelusta.

Omakustanteen tekijä hakee väitöskirjalleen ISBN-tunnuksen Kansalliskirjaston ISBN-hakulomakkeella. Myös muista nimiösivulle ja sen kääntöpuolelle merkittävistä tiedoista on ohje Kansalliskirjaston sivulla.

Tekijä voi tilata kirjan ulkoasun (taitto, kansi) toteutuksen graafikolta tai vastata niistä itse. Painovalmiin aineiston tekniset vaatimukset tulee varmistaa käytettävästä kirjapainosta.

Omakustanteen tekijän tulisi sopia tiedekunnan kanssa teoksensa jakelusta.

Kaikista Suomessa painetuista kirjoista tulee toimittaa Kansalliskirjastoon kuusi vapaakappaletta. Yleensä kirjan painanut painotalo huolehtii myös vapaakappaleiden lähettämisestä.

Omakustanteen julkaisemisessa voi käyttää apunaan erilaisia omakustannepalveluita, esimerkiksi

Väitössivu

Acta Universitatis Lapponiensis -sarjaan hyväksytyn väitöskirjan nimiösivulle tai kirjan väliin irralliselle sivulle merkitään

  • että kyseessä on tiedekunnan julkisesti puolustettavaksi hyväksymä väitöskirja
  • väitöstilaisuuden aika ja paikka

Yleensä tieto merkitään seuraavalla tavalla:

Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston [tiedekunta] tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston [sali]ssa [kuukausi]kuun [#]. päivänä [vuosi] klo 12

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda