Skip to main content

Kirjoittajalle

Lehdet ja sarjat

Lehdellä ja sarjalla tulee aina olla

 • nimi
 • julkaisija
 • ISSN
 • päätoimittaja ja toimituskunta

Jos kyseessä on kotimainen tieteellinen, vertaisarvioitu lehti, sille tulisi hakea vertaisarviointitunnus . Tunnuksen saamiselle on julkiset kriteerit, joiden täyttymisen arvioi ja tunnuksen myöntää Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Vertaisarvioidun lehden toimituskunnassa/-neuvostossa tulee olla tieteellisesti päteviä jäseniä useasta eri tutkimusorganisaatiosta. Arvioitsijoiden tulee olla eri organisaatiosta kuin kirjoittaja(t) eikä heillä saa olla yhteisiä julkaisuja kirjoittajan(-ien) kanssa.

Vertaisarviointiprosessi tulee hoitaa kirjallisesti ja tallettaa kaikki siihen, myös hylättyihin kirjoituksiin, liittyvä viestien vaihto, arviointilausunnot, kirjoittajien vastaukset, artikkelien eri versiot ym. arvioinnin luotettavuuden ja kirjoittajien oikeusturvan takaamiseksi. Vertaisarvioinnissa tulee aina olla mahdollisuus hylätä käsikirjoitus, jollei se täytä kriteerejä.

Julkaisijana ei pidä olla yksi yksittäinen yliopisto, tiedekunta, instituutti tms., vaan esim. tieteellinen seura, kustannusyhtiö, useamman organisaation konsortio tai muutoin yksittäisestä tutkimusorganisaatiosta riittävän riippumaton julkaisija.

Vertaisarvioidun lehden tulee pyrkiä siihen, että sen artikkelit luetteloidaan yhdessä tai useammassa tietokannassa, joista tieteellisiä artikkeleita yleensä haetaan, suomenkieliset lehdet Arto-tietokannassa ja englanninkieliset kansainvälisissä tietokannoissa.

Jos lehti julkaistaan verkkojulkaisuna

 • kukin artikkeli tulee tallentaa erillisenä tiedostona ja liittää siihen koneellisesti haettava metadata
 • kullakin artikkelilla tulee olla oma pysyvä osoitteensa (URN tai DOI)
 • lehden tulee pyrkiä pääsemään DOAJ-listalle

Kirjat

Kirjalla tulee aina olla

 • nimi
 • julkaisija
 • ISBN
 • tekijä(t) tai toimittaja(t)

Tieteellisen kirjan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi

 • Tieteellisen kirjan arvioijien tulee olla eri organisaatiosta kuin kirjoittajat eikä heillä saa olla yhteisiä julkaisuja kirjoittajien kanssa, jotta arviointi on uskottavaa.
 • Tieteellisen kirjan julkaisijaksi tulee valita sellainen kustantaja, jonka kautta kirja saa kunnollisen näkyvyyden ja levikin. Jos kotimaisella kustantajalla on vertaisarviointitunnus , kustantaja järjestää ja dokumentoi arvioinnin.
 • Tieteellisen kirjan tulee olla löydettävissä sellaisten tietokantojen ja -järjestelmien kautta, joista tieteellistä kirjallisuutta yleensä haetaan.

Ammatillisen tai yleistajuisen kirjan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi

 • Julkaisijaksi tulee valita sellainen kustantaja, jonka kautta saavutetaan tavoiteltu lukijakunta parhaiten
 • Kirjan rakenne, tyyli ja kieli valitaan siten, että kirja on kohderyhmälleen mahdollisimman ymmärrettävä ja käyttökelpoinen

Kansalliskirjaston verkkosivuilla on paljon hyödyllistä tietoa julkaisemisesta, mm. ohjeet nimiösivun laatimiseksi. Lapin yliopistolla on myös nimiösivun malli:

Jos kirja painetaan Suomessa, kirjapainon tulee huolehtia painetun kirjan vapaakappaleet Kansalliskirjastoon. Jos kirja painetaan ulkomailla tai julkaistaan elektronisena, julkaisijan vastuulla on toimittaa vapaakappaleet ja elektroninen kirja Kansalliskirjastoon.

Julkaisemiseen liittyvistä oikeuksista tulee tehdä kirjoittajien kanssa sopimukset ja säilyttää ne.

Lapland University Press (LUP)

Lapland University Press (LUP) on vuonna 2005 perustettu yliopistokustantamo. LUPin tehtävänä on edistää julkaisuja, jotka käsittelevät pohjoiseen ja arktiseen liittyviä kysymyksiä. LUP kustantaa kirjoja sekä koordinoi Lapin yliopiston väitöskirjojen julkaisua. Toiminta on voittoa tavoittelematonta.

ISSN- ja ISBN-numerot

ISBN-tunnukset yliopiston eri yksiköiden tuottamille julkaisuille ja ISSN-tunnukset sarjoille ja lehdille saa Lapland University Pressistä.

Anne Koivula
p. 040 539 5297 
anne.koivula [at] ulapland.fi
lup [at] ulapland.fi

Väitöskirjat:
Paula Kassinen
p. 040 484 4233 
paula.kassinen [at] ulapland.fi

Tallennus Laudaan

Tiedekuntien ja yksiköiden omat sarjat ja erillisteokset suositellaan julkaistavaksi elektronisina Laudassa. Tiedekuntien ja yksiköiden verkkosivuille laitetaan sitten tarvittavat linkit Laudassa olevaan julkaisuun. Julkaisemista varten pitää olla lupa, joka toimitetaan skannattuna pdf-tiedostona yhdessä julkaisun pdf(A) -tiedosto(je)n  kanssa kirjastoon Raija Paavolalle. Alkuperäinen lupa jää kirjoittajille ja kirjasto arkistoi skannatut luvat.

Kokoomateokset tallennetaan sekä yhtenä kokonaisuutena että kukin artikkeli erillisenä tiedostona. Tämä mahdollistaa erillisiin artikkeleihin linkittämisen kirjoittajien omilla kotisivuilla sekä esim. tutkijoiden sosiaalisessa mediassa.

Raija Paavola, puh. 040 4844 318, raija.paavola [at] ulapland.fi

Neuvontaa

Neuvoja ja opastusta julkaisemiseen liittyvissä asioissa voi kysyä kirjastosta

 • Lapland University Press (LUP), lup [at] ulapland.fi
 • Eija Kumpula, p. 040 4844 317, eija.kumpula [at] ulapland.fi
 • Liisa Hallikainen p. 040 758 2590, liisa.hallikainen [at] ulapland.fi

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda