Skip to main content

Kirjoittajalle

Open Access -julkaiseminen kirjoittajan kannalta

OA-julkaisuja on monenlaisia ja monentasoisia. DOAJ on hyödyllinen OA-lehtien hakemisto, koska sillä on julkiset laatukriteerit perusteena hakemistoon pääsyyn. Lisäksi DOAJ sisältää hakujärjestelmän. DOAJ:n lehdet on myös linkitetty LaY:n e-lehtien listalle.

Kokonaan avoimien lehtien lisäksi monet tilaajamaksullisten tieteellisten lehtien kustantajat tarjoavat mahdollisuuden maksaa tietyt artikkelit avoimiksi muutoin maksullisissa lehdissä. Tätä toimintamallia ei pidetä kovin suositeltavana, koska siinä tiedeyhteisö joutuu maksamaan samoista lehdistä sekä tilausmaksut että kirjoittajamaksut yksittäisten artikkelien avoimuudesta. Tämän ristiriidan lieventämiseksi kirjaston tilaamien e-lehtien sopimuksiin on neuvoteltu huomattavia alennuksia kirjoittajamaksuihin. Tällainen sopimus on Lapin yliopistossa Sagen lehtien osalta, alennettu maksu kirjoittajalle artikkelin avoimuudesta on 200 GBP, kun se muutoin olisi 1600 GBP. Alennettu kirjoittajamaksu on voimassa vain, jos alennuksesta sovitaan jo ennen kuin lopullinen käsikirjoitus lähetetään julkaistavaksi. Katso lisätietoja tai kysy kirjastosta.

OA-julkaisuissa on mukana myös epämääräisiä julkaisuja. Jeffrey Beall Coloradon yliopistosta on selvitellyt ns. saalistajajulkaisujen taustoja sekä julkaissut arvioidensa perusteella listan näistä lehdistä ja kustantajista, joiden vertaisarviointikäytännöt eivät ole pätevät ja joiden kautta artikkeleille ei yleensä saa näkyvyyttä ja jotka pahimmillaan katoavat olemattomiin. Suomalainen julkaisufoorumi on merkinnyt punaisella Beallin listalla olevat lehdet ja kustantajat ja pääsääntöisesti arvioinut ne 0-tasolle. Beallin lista ei ole enää julkisesti internetissä eikä sitä tiettävästi päivitetä, mutta sen pohjalta on tuotettu uusi ja päivittyvä lista epäilyttävistä lehdistä ja epäilyttävistä kustantajista.

Open access -julkaiseminen toimittajan kannalta

Vapaasti verkossa oleva sivusto ei ole open access -julkaisu.

Open access -julkaisemisen ominaisuuksia ovat

  • julkaisu on vapaasti ja pysyvästi saatavilla
  • julkaisu säilyy luotettavasti muuttumattomana
  • julkaisun metatiedot ja kokotekstit ovat erilaisten hakukoneiden löydettävissä, minkä tuloksena julkaisu löytyy erilaisten julkaisutietojen hakujärjestelmien kautta
  • julkaisun käyttöoikeudet on ilmaistu

Näiden saavuttamiseksi

  • teknisen julkaisualustan täytyy noudattaa OAI-PMH-protokollaa, esim. OJS ja Lauda
  • metatietojen tulee olla standardien mukaiset (ks. Dublin Core -ohjeet)
  • tiedostojen tallennusmuodon tulee olla arkistokelpoinen (esim. pdf/A)
  • julkaisulla tulee olla pysyvä osoite (URN, DOI tms.)
  • artikkelien / kirjan käyttöoikeudet tulee ilmaista julkisilla, mieluiten Creative Commons 4.0 -lisensseillä

Kansalliskirjasto ylläpitää URN-palvelua suomalaisille yliopistoille. Katso palvelusta ohje, miten kirjan ja lehden URN-osoite muodostetaan.

Open Access Scholarly Publishers Association, Committee on Publication Ethics sekä Wellcome Trust ovat julkaisseet ohjeistoja tieteellisille julkaisijoille ja toimittajille:

Uudenlaisia julkaisutapoja

Open access -julkaiseminen on muuttamassa myös julkaisemisen käytäntöjä. Tavoitteena on yleensä ratkaista niitä ongelmia, joita perinteisessä tieteellisessä julkaisemisessa yleisesti tunnistetaan: julkaisuprosessit ovat hitaita ja vertaisarvioinnin laatu vaihtelee. Tätä varten on luotu lehtiä ja julkaisujärjestelmiä, joissa kirjoitus julkaistaan jossakin muodossa jo ennen vertaisarviointia, vertaisarviointi on julkista ja vertaisarvioinnin jälkeen julkaistaan varsinainen julkaisu. Esimerkkejä näistä:

Vertaisarvioinnin parantamiseen ja julkaisuprosessin nopeuttamiseen pyrkii myös uudenlainen arviointijärjestelmä, joka tarjoaa palveluaan sekä kirjoittajille että julkaisijoille

Vertaisarvioinnin ongelmista käydään vilkasta keskustelua, ks. mm.

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda