Skip to main content

Tutkijalle

Kotisivut LaCRIS-järjestelmän kautta

Lapin yliopiston tutkimustietojärjestelmä LaCRIS tuottaa kotisivut tutkijoille, projekteille sekä kaikille projektitoimintaan osallistuville yksiköille. Lisäksi LaCRISin avulla kerätään johtamisen ja hallinnon tarvitsemat seurantatiedot tieteellisen ja taiteellisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuotoksista, muista tieteellisistä ja taiteellisista aktiviteeteista sekä palkinnoista ja muista tunnustuksista.

Tutkijan  tietoja tuodaan automaattisesti yliopiston muista tietojärjestelmistä, mutta tutkijoiden ja muiden projekteihin osallistuvien tulee huolehtia omille kotisivuilleen lyhyet kuvaukset tutkimusintresseistään, halutessaan myös opetusintresseistään sekä toiminnastaan tutkimuksen johtamisessa. Lisäksi tarvittaessa voi lisätä itselleen muita tieteenaloja pääasiallisen tieteenalansa lisäksi.

Projektien tietoja tuodaan automaattisesti yliopiston muista tietojärjestelmistä ja täydennetään hankepalveluissa. Projektien vastuuhenkilön tulee huolehtia projektinsa kotisivulle lyhyehkö kuvaus projektistaan sekä merkitä projektilleen tieteenala(t).

Tarkemmat ohjeet LaCRISin Tukipalvelut-kohdasta sekä alla olevasta linkistä.

Omien julkaisutietojen rekisteröinti

Lapin yliopiston henkilökunnan julkaisutiedot rekisteröidään vain LaCRIS-tietojärjestelmään. Viralliset raportit Opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä yliopiston sisäisiin hallinnollisiin prosesseihin tuotetaan LaCRISin kautta.

Julkaisutietojen rekisteröintiin ja muuhun LaCRIS-tietokannan käyttöön voi kysyä neuvoa ja opastusta kirjastosta: lacris@ulapland.fi

Juuli-julkaisutietoportaali ja tilastoportaali Vipunen

Juuli-tietokantaan kootaan kaikkien suomalaisten yliopistojen sekä sektoritutkimuslaitosten Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoimat julkaisutiedot. Juuli on tarkoitettu julkaisutietojen selailuun ja niistä tehtäviin hakuihin ja se tullaan linkittämään Suomen Akatemian rahoittamien projektien raportointijärjestelmään. Portaalin ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja CSC:n kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoidut julkaisut tilastoidaan tilastopalvelu Vipuseen.

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda