Skip to main content

Tietoa kirjastosta

Lapin korkeakoulukirjasto

Lapin korkeakoulukirjasto on yhteinen kirjasto Lapin yliopistolle sekä Lapin ammattikorkeakoululle. Kirjasto on kaikille avoin ja palvelee ensisijaisesti Lapin korkeakoulujen 11 000 opiskelijaa ja 1200 henkilökuntaan kuuluvaa sekä alueen elinkeinotoimintaa, asiantuntijoita ja suurta yleisöä. Lapin korkeakoulukirjaston kuusi toimipistettä muodostavat Lapin suurimman tiede-, taide- ja ammattikirjallisuuden kokoelman.

Kirjasto palvelee omien organisaatioiden opiskelun, opetuksen, tutkimuksen, kehitystoiminnan ja tiedeviestinnän tarpeita mm. hankkimalla tietoaineistoja asiakkaiden käyttöön. Palveluja tarjotaan kirjastoyksiköissä ja oppimiskeskuksissa sekä verkon kautta. Asiakkaiden käytössä on monipuolisia työskentely- ja opiskelutiloja laitteineen. Kirjastossa annetaan aineistoihin liittyviä asiantuntijapalveluja ja tiedonhankinnan koulutusta.

Kirjastossa on käytössä lukuisia koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä noin 200 000 verkkokirjaa ja 47 000 verkkolehteä. Painettuja kirjaniemkkeitä on noin 200 000.  Kirjastoon tilataan noin 1000 painettua lehteä. Aineistot ja asiantuntemus painottuvat yliopiston ja ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimusaloihin. Aineistoja on mm. seuraavilta aloilta:

 • arktisuus ja pohjoisuus
 • kasvatus
 • liiketalous, johtaminen ja yrittäjyys
 • luonnonvarat
 • matkailu ja elämykset
 • metsätalous ja maaseutuelinkeinot
 • oikeus
 • sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 • taide ja kulttuuri
 • tekniikka ja liikenne
 • tietojenkäsittely
 • yhteiskunta

Muutamissa toimipisteissä myydään oman organisaation julkaisuja. Lapin yliopiston kirjaston yhteydessä toimii Lapin yliopistokustannus (LUP), jonka tehtävänä on tarjota julkaisupalveluja tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille. Arktisen keskuksen kirjasto viestii arktisen alueen muutoksesta ja sen vaikutuksista opetuksen, kirjanäyttelyjen ja erilaisten tapahtumien kautta koululaisille, paikalliselle yleisölle ja matkailijoille.

 Kirjaston yhteisiä palveluja kehitetään ja niiden valmistelussa kuullaan myös käyttäjien toiveita.

Footer

Lapin korkeakoulukirjasto / yliopisto
PL 8123, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 8, 96300 Rovaniemi
Lainat ja uusinnat: 040 484 4302 kirjasto(at)ulapland.fi
Julkaisumyynti: julkaisu(at)ulapland.fi

Arktisen keskuksen kirjasto
PL 122, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Arktikum-talo, Pohjoisranta 4

Lapin korkeakoulukirjasto / Lapin AMK

Aukioloajat
Henkilökunta ja yhteystiedot
Yleistietoja kirjastosta
Kirjaston esteettömyys
Rekisteriseloste
LUC 2020 - Kohti uudistuvaa kirjastoa!
 

Osoitteenmuutos
Kaukolainapyyntö
Hankintaesitys
Tiedonhaun ajanvaraus
Palautelomake

LUC-Finna
LaCRIS
Lauda